Kerpe Balık Zamanı

Kerpe, Karadeniz Kıyıları içinde açık denize kapalı ender koylardan biri olma özelliğine sahip koyuyla ve kayalıklarıyla ünlenmiş bir balıkçı köyü. İsterseniz "Kartal Kayalar" da ya da tekneden denizde balık avlayarak, gününüzü en zevkli ve dinlendirici ortamlarda değerlendirebilirsiniz. (Kerpe'ye Gelirken yanınıza oltanızı almayı unutmayın).

KERPE'DE AVLAYABİLECEĞİNİZ BALIK TÜRLERİ

 • Barbunya (Mullus barbatus)

Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, Çamurlu 300 metreye varan derinliklerinde Sürüler halinde yaşar sahillerinde. En çok Ortalama 12-15 santimetreden 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel Göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15-100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 • Dil Balığı (Amogtossus latema)

Denizlerimizde 10 uzun Göçler yapmadan yaşar 300-500 metreye kadar derinliklerinde, kumlu, Çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve metreden. Boyları 20-25 santimetre olur. Dipteki omurgasızlar, küçük balıklar ve Böceklerle beslenir. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Genelde her mevsimde bulunan, ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır.

 • HAMSI (Engraulis encrasicolus)

Karadeniz'in insan yaşamıyla Birleşen balığıdır. Marmara'da da bulunur. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Ocak-mart arasında beslenmek icm sahillere yaklaşır ve bol av verir. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde, geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18-20 ° C. sularda, 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip, yaklaşık 40.000 yumurta döker. Etinin lezzeti, çeşitli tüketim Yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması, hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.

 • İstavrit (İstavrit İstavrit)

Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Boylan, en çok 30 santimetre, 30-50 santimetre olur ise sarıkanatta 15-25 santimetre karagözde. Küçüklerine kraça denir. Gezici balıklardır. Hamsi, caca, çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Mayıs-ağustos arası Sürüler halinde Ürer. Lezzetli eti, çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır.

 • KALKAN (Psetta maxima)

Bir, Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır dip balığı olan Kalkan. Boğazlar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Gezici balık değildir. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde, kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, 1 metre boya erişebilir. Sahillerde 5-10 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Erkekleri 5-6, dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Üremeleri 10 ° -15 ° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir.

 • LÜFER (Pomatomus saltator)

Gezici balıklardan oları LÜFER, Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. Buna göre: Boyları, 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı, 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop, 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat, 28-35 santimetreye kadar olanlar LÜFER, 35 santimetreden fazla olanları da Kofana diye adlandırılır. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı, hatta 1 ulaştığı görülmüştür metreye. Lüfer, sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. Üremeleri, bahar sonu ile yaz başıdır. Kademeli olarak 60-80,000 yumurta verir. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

 • MEZGİT (Merlarıgius euxmus)

Marmara ve Karadeniz'de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, Sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Eti lezzetli ve onu mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

 • PALAMUT / TORİK (Sarda sarda)

Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp, sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya, Çanakkale'ye kadar iner. Süratli ve iyi yüzücüdür. Sürü halindeki Uskumru, Kolyoz, istavrit, hamsi, Sardalya gibi Balıklara saldırarak yer. 18-20 ° C. sularda 400,000 'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde Ürer. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco, 10-25 santimetre Çingene palamudu, 30-35 santimetre palamut, 40-45 santimetre kestane palamudu, 50-55 santimetre zindandelen, 55-60 santimetre Torik, 60-65 santimetre sivri, 65-70 santimetre Altıparmak, 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Taze tüketimi, ihraç ve endüstri Yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma, ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.

 • Sardalya (Sardalya pilchardus)

Sürü halinde, yazın orta, kışın derin sularda yaşayan Gezici balıklardır. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. Boyları, ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. Karadeniz, Marmara, Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Yaklaşık 20.000 yumurta verir.

 • Tekir (Tekir)

Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya Taşlık kıyı kesimlerinin 3 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar metreden. Diplerdeki kabuklular, Böcekler ve Diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

 • TİRSİ (Alosa fallax)

Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi, bir karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Ekonomik değeri yüksektir.

 • Uskumru (Scomber scombrus)

Genelde 25-35 santimetre olan, 40 santimetreye kadar büyüyebilen, Sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük Göçler yapan, eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan Uskumru, Şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan, adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde, 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri, 350-400,000 yumurtasını denize bırakır. Üreme Devresi şubat-nisan arasıdır. Planktonlar, hamsi, caca gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. 8-10 yıl yaşar. Torik ve Kofana baş düşmanıdır. Az yağlı ve kurutulmuşuna Çiroz denir. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ BALIK TÜRLERİNİN ÇİZELGESİ

BALIK SAĞLIKTIR ... Faydalıdır ..
Balık eti, kırmızı ete oranla daha az yağlıdır ve bazı özel yağ asitleri içerir. EPA ve DHA adı verilen bu özel asitler, et, süt, peynir gibi diğer hayvansal besinlerde yoktur. Bu yağ asitleri kan pıhtı oluşumunu engelleyerek, atardamarın tıkanmasını önler, böylece kalp krizi ve Felç riskini azaltır, tansiyonu düşürür. Bu nedenle şeker hastalarının, kalp hastalığı ve Felç riskinden daha çok etkilendikleri için diğer insanlara göre daha fazla balık yemelidirler

Balıkların diğer hayvanlara göre genel olarak daha az yağlı olduklarını, bu nedenle kilonun sağlıklı düzeyde tutulabilmesine yardımcıdır; balık etinin bu özelliğinden dolayı zayıflama diyetlerinin vazgeçilmez besinidir.

Balığın protein içeriğinin ete eşdeğerdir, fasulyede bulunan proteinlere göre de aminoasitlerin fazla olması nedeniyle daha çok sindirilir ve vücutta daha çok kullanılabilir özelliktedir.
Balığın kılçığında bulunan yüksek orandaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından önemlidir. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi Sorununu fazla yaşayan menopoz dönemindeki kadınlar ve Yaşlıların balık etini fazla tüketmesi gerekir. Sardalya ve somon gibi, bu nedenle süt ürünleri yanında beslenmemizde daha fazla kalsiyum almanın en iyi yoludur ve yumuşak kılçıklarıyla beraber yenilebilecek küçük balıklar balıklar Konserve.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde iyot eksikliği nedeniyle Guatr ve zeka geriliği gibi ciddi sağlık Sorunlarının yoğun olarak görülür, balığın iyot bakımından da zengin bir besindir.

Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerinin balık tüketimi ile karşılanabilinir.
Kızartma işlemi sırasında yağlarda Oluşan bazı maddelerin kanser Yapıcı özellikte olabildiğinden dolayı balığın ızgara veya buğulama şeklinde haftada en az iki kez tüketilmelidir.
Omega 6 yağ asidinin öneminin önceden beri bilinir, Omega 3 yağ asidinin insan sağlığına olumlu etkilerinin ise son yıllarda anlaşılmıştır.
Omega 3 asidi balık ve su Ürünlerinde, Omega 6 yağ asidi ise özellikle Uskumru ve Sardalya balıklarında yüksek oranda yağ bulunuyor.
Bu yağ asitleri kalp damar sağlığı, beyin ve hücre gelişimi, bebek ve çocukların sağlıklı büyümesi ile hamile ve emziren Kadınlarda olumlu etki yaratıyor.

BALIK ALIRKEN .. TAZE BALIK nasıl anlaşılır
Su Ürünleri; bağ dokusunun az, su miktarı çok doymamış yağ asitlerinin yüksek miktarda olması ve Çevresel faktörlerden kolay etkilenmesi nedeniyle çok çabuk bozulan bir besin maddesidir. Bu nedenle balık Alırken tazeliğini çok iyi kontrol etmek gerekir.

Taze balığın görünüşü son derece canlı olur, gözleri parlak ve dışa bombelidir. Balık tazeliğini yitirmeye başlayınca gözleri buğunlanır ve içeri çöker.

Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkça bu renk değişir.

Taze balığın derisi gergin ve parlak olur. Pulsuz balıklar bayatlamaya başladıkça dersinin parlaklığı azalır, karın tarafında buruşmalar oluşur. Pullu balıkların pulları tazeyken gövdeye sıkıca yapışıktır. Elimize pulların gelmemesi gerekir.

Taze balığın eti sıkı ve elastiki olup, parmakla bastırıldığında meydana gelen çukurluk anında düzelir. Bayatlamış Balıklarda et yumuşak ve peltemsi olduðundan iz kalır.
Genelde bir çok hile hurdayla bayat balıklar balık seçme İşini ucundan kıyısından anlayanlara dahi taze balık gibi yutturulabiliyor. Ancak bayat balıkların bazı özellikleri olur ki bunları kamufle etmek mümkün değildir. En başta gözler ve katılık durumu. Çok taze ve taze Balıklarda gözler dışa doğru Bombeli olup, Göz Bebeği genelde büyüktür. Ancak gözlerin bu anlattığım şekilde olmaması balığın yenmeyecek olduğu anlamına da gelmez, sadece tercih edilmeme kriterini oluşturur Bayat derecede. Bunun dışında derin freezeden çıkmış balıkları da gözlerinin içinde bulunan beyazlıktan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Göz merceğini oluşturan yapı donarak opak bir hal alır ve balığın gözünün ortasında belli belirsiz bir beyazlık oluşur. Yine aynı şekilde buzhane balıklarının ve bayat balıkların renkleri belirgin şekilde soluktur. Ilk balığın sudan çıktığındaki canlı renkleri giderek cansızlaşır ve en sonunda (gümüşi renklerdeki balıklar için) mat griye döner. Bu renkte olan balıklardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Katılık durumu rigor mortis olarak da adlandırılır ve balığın saklanma şartlarına göre 24-96 saat arasında sürer. Balığın katı olması tazeliğinin en iyi belirtilerindendir ama katılığı geçen balığın da her zaman bayat balık olması şart değildir. Özellikle ağdan toplanan balıklar ezilmeleri nedeniyle katılık hallerini çok daha hızlı kaybeder.
Ve Koku ... Kesinlikle balığın tazeliğinin en net belirleyicilerindendir. Kokuyu ve görüntüyü düzeltmek için Balıkçılar balıkları devamlı sularlar. Bunun için size tavsiyem eğer parmağınız hafif kokmasından şikayetçi olmazsanız balığın galsama altına parmağınızı hafifçe dokundurup koklamanızdır

 • Balık Nasıl Muhafaza edilmelidir ..

Saklama süresi 20 saati geçecekse temizlenip buzdolabına konulmalıdır. Buzdolabının 5 Clik yerinde 2 gün saklanabilir.

Daha uzun süreli saklamalar-18Clik derin dondurucularda veya bağımsız derin dondurucularda yapılmalıdır.

Balık dondurulmadan önce porsiyonlara bölünüp alüminyum folyo veya asetat ile ambalajlanmalıdır. Ambalajlar önce buzdolabının 0 ile 5 Clik bölümünde birkaç saat soğutmalı, sonra derin dondurucuya konulmalıdır. Bu işlem sırasında Derin Dondurucu Şoklama konumuna getirilmelidir.

Balıklar dondurulmadan önce hafif tuzlanır, böylece diriliğini korur.

Dondurulan balıklar çözüldüğünde, tekrar dondurulmamalıdır.

Iri balıklar buzdolabının normal kısmına alınarak bir gün dinlenerek çözülmelidir. Paket karidesler ise hemen sıcak suya atılabilir.


HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE yenir MEVSİME GÖRE BALIK

Her balığı her mevsim bulamadığınız gibi, hepsinin tutulma mevsimi ve lezzetli oldukları zamanlar farklıdır. Işte Aylara göre balığı ne zaman bulabileceğinizin kısa bir listesi.

Ocak
Uskumru, LÜFER, palamut, istavrit lezzetini korur. Kefal ve hamsi tam yağlı durumdadır. Çinekop, Kofana ve Mezgit ise pazarlarda kolayca bulunur. Tekir ve kırlangıç; bolca avlanır. Barbunya, kılıç ve mercan az tutulur.

Şubat
Şubatta başlayan kalkan mevsimi, ayı sonuna kadar devam eder mayıs. Tekir bolca çıkar. Uskumru, LÜFER, palamut ise yağını kaybetmeye başlar. Gürnüşbalığı ve Kefal lezzetle yenir.

Mart
Kefal, levrek ve kalkanın en lezzetli zamanıdır. Uskumru Çiroz olmaya yüz tutmuştur; tavası ve Pilakisi yapılabilir. Gürnüşbalığı fazlaca çıkmaya başlar. Lüfer ve palamut yağını kaybettiğinden, sadece tava ve Pilaki yapılmaya elverişlidir. Kofananın İMKB IZGARASI olur. Tekir lezzetlidir.

Nisan
Kalkanın en bol zamanıdır. Mercan, levrek, kılıç ve kırlangıç bolca çıkmaya başlar. Bu nedenle diğer Aylara göre daha ucuzdurlar. Ancak kılıç çok lezzetli değildir. Gürnüşbalığı, Kefal, Mezgit, Tekir ve barbunya çok tutulur. Eşkina bu ayda görülür.

Mayıs
Levrek, barbunya, dil balığı, Tekir, kılıç ve iskorpit zevkle yenir. Fazlaca çıktığından her gün pazarlarda bulmak mümkündür. Uskumru, Torik, palamut, hamsi ve istavrit yağlarını kaybetmişlerdir. Kefal ise lezzetlidir.

Haziran
Haziranda balık az tutulur. Balıkları, yumurtalarını dökmüş olduklarından Daginik Gezerler Dip. Bu nedenle Balıkçılık açısından verimsiz bir aydır. Tekir, barbunya, mercan, levrek ve eşkina bulunur; ama pahalıdırlar.

Temmuz
Mevsimi başlayan Sardalya, ekim ortasına kadar lezzetini sürdürür, istavrit ile Uskumru kızartmaya ve haşlamaya elverişlidir. Tekir ve barbunya lezzetli, Kefal ise lezzetsizdir.

Ağustos
Çingene palarnutu mevsimi açılır. Uskumru boyu kadar ya da biraz daha iridir. Sardalyanın en lezzetli zamanıdır. Ağustos ayında kılıcın tadına doyum olmaz, izmarit lezzetini bulmuştur. Kefal tavsiye edilmez.

Eylül
Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Palamut irileşir, her türlü pişirmeye elverişlidir. Lüfer bu dönem pahalıdır, istavrit ve kırlangıç bolca çıkar.

Ekim
Geçici balıkların, yazın Karadeniz'de beslenip, Marmara'ya Göçe başladıkları dönemdir. Bu nedenle bol miktarda balık çıkar. Uskumru Turfanda olarak kendini gösterir. Lüfer tam lezzetini kazanmıştır, istavrit yağlanmıştır. Palamut bolca çıkar. Tekir, Barbunya, Kılıç, levrek, mercan, sardunya, eşkina, Torik, izmarit gibi balıkları ucuz almak mümkündür.

Kasım
Uskumrunun en iyi zamanıdır. Torik akışı başlamıştır. Pisinin en lezzetli olduğu aydır. Ekim ayında bol bulunan ve'lezzetii olan balıklar kasım ayında da vardır.

Aralık
Uskumru, LÜFER, Palamut ve Torik yağlı olduklarından her türlü pişirilebilirler. Hamsi lezzetlidir. Tekir bol bulunur